درباره ما

رستان صنعت به عنوان مجموعه ای با تفکر نوین، با تلفیق تجربه اجرایی و دانش به روز در کنار ایتفاده از کارشناسان نخبه و با بهره گیری از دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها معتبر کشور در ارائه خدمات فنی و مهندسی شامل مشاوره، طراحی، اجرا، نظارت، سرویس نگهداری و تامین تجهیزات مورد نیاز با محوریت ایمنی در حوزه های فوق فعالیت می نماید.

برای دانلود رزومه روی لینک زیر کلیک کنید:

Rastan Sanat Tiva resume