سیستم های اطفاء حریق به چندین دسته تقسیم می شوند. پرکاربرد ترین سیستم اطفاء مورد استفاده در ساختمان ها سیستم اطفاء حریق آبی می باشد. از انواع سیستم اطفاء آبی می توان به سیستم های پیش عملگر، سیستم اطفاء خشک اشاره نمود. شرکت رستان صنعت تیوا با به کارگیری از به روز ترین دانش ها و با به کارگیری از نرم افزارهای مهندسی نظیر اتواسپرینک و پایپ نت و … توانایی طراحی بهینه این سیستم را دارا می باشد. این شرکت در زمینه اجرا و راه  اندازی و تأمین تجهیزات این سیستم نیز آماده همکاری می باشد. همچنین شرکت رستان صنعت تیوا آمادگی آموزش طراحی این سیستم با استفاده از نرم افزاراتواسپرینک را برای اشخاص و شرکت های دیگر نیز دارا می باشد.