قوانین و مقررات

قوانین و مقرارت بهره برداری از سایت رستان صنعت تیوا جهت بهره برداری مدون شده بین کاربران و این شرکت درج شده است.

مالکیت مادی و معنوی

مالکیت مادی و معنوی کلیه محتوای وب سایت رستان صنعت از جمله محتوای متنی، فایل ها، ویدئو ها، تصاویر، و سایر المان ها متعلق به رستان صنعت تیوا می باشد.  استفاده از هر محتوای این وبسایت بدون درج نام این شرکت غیرفانونی خواهد بود.

عضویت در وبسایت

با تکمیل فرم عضویت در سایت و تایید توسط رستان صنعت می توانید از خدمات این وبسایت بهره مند شوید.